Qompas vmbo/mavo

Qompas vmbo/mavo is het Loopbaanoriëntatie en -Begeleidings (LOB) programma voor het vmbo. Met dit programma oriënteren leerlingen van het vmbo zich op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep. De methode is volledig online en wordt ondersteund door een werkboek met extra opdrachten. Qompas vmbo/mavo bestaat uit een stappenplan, extra opdrachten, een beroepentest en een competentietest. Tevens is er uitgebreide informatie beschikbaar over vakken en profielen. Maar ook over beroepen en studies.
Leerdoel
Qompas vmbo/mavo is geschikt voor leerlingen binnen vmbo basis, vmbo kader, vmbo gemengd en vmbo theoretische leerweg/mavo voor de eerste, tweede, derde en vierde klas. De methode heeft als leerdoel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen interesses en competenties. De stappen leiden de leerlingen door de lesmethode, waarbij zij dieper kennismaken met zichzelf en met mogelijke studierichtingen en beroepen. Naast deze onderdelen vinden leerlingen veel extra informatie op de website over onder andere vakken, profielen, keuzedelen en domeinen.

Samenstelling
Qompas vmbo/mavo bestaat uit een modulair stappenplan dat gecompleteerd is met een werkboek voor de leerlingen en een handleiding voor decanen en mentoren. Verder ontvangt een leerling een EntryCard, hiermee verkrijgt de leerling toegang tot de methode. In de handleiding vindt u informatie over het aanpassen en samenstellen van het stappenplan. Door de flexibele opzet heeft u de mogelijkheid om op een gemakkelijke manier eigen opdrachten of zelfs eigen stappen toe te voegen in het stappenplan. Door deze opzet kan er 3 of 4 jaar gewerkt worden met Qompas vmbo/mavo en is de methode volledig in te richten op de wensen van de school. De tarieven voor Qompas kunt u hier bekijken

Plusdocument
Uit het sectorakkoord VO 2014-2017: “Om zichtbaar te maken op welke manier leerlingen gewerkt hebben aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij geboekt hebben, gaat het voortgezet onderwijs leerlingen een plusdocument meegeven. Dit is een persoonlijk document waarop succesvol afgeronde (talent)programma’s, stage-vaardigheden en specifieke vaardigheden van de leerling op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport staan beschreven. Ook vaardigheden die leerlingen in de beroepsgerichte programma’s van het vmbo hebben ontwikkeld kunnen in een dergelijk document worden opgenomen, evenals het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het kader van passend onderwijs.”

In het loopbaandossier van Qompas is een aantal van de hierboven genoemde zaken al opgenomen, waardoor een deel van het plusdocument al een feit is bij scholen die Qompas gebruiken. Qompas heeft gesprekken gevoerd met de KPC groep en de VO-raad om helder te krijgen waaraan het plusdocument moet voldoen. Door middel van gesprekken met scholen krijgen we een beter beeld van de invulling die scholen hieraan (willen) geven. Op dit moment is Qompas aan de slag om hieraan concreet gestalte te geven, zodat we de scholen van dienst kunnen zijn. Voor meer informatie kunt u bellen met Karen Jukes 071 - 581 55 81.

On Stage
Een goede studie- en beroepskeuze is belangrijk. Vooral op het vmbo. Qompas zet zich daar al jaren voor in. Daarom juicht Qompas de samenwerking met On Stage Beroepenfeest van harte toe. Het beroepenfeest biedt vmbo-leerlingen mogelijkheden om in contact te komen met regionale ondernemers. Dit sluit naadloos aan bij de activiteiten van Qompas, dat de juiste leerling begeleidt naar de juiste plaats op de arbeidsmarkt. Qompas doet dit met Vmbo/mavo, de digitale vmbo-methode voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (lob), die nu door 230 vmbo-scholen wordt gebruikt. Bij ieder beroepenfeest is Qompas aanwezig om leerlingen te helpen met het leggen van de juiste contacten.

De Qompas-methode biedt ruimte aan decanen/mentoren om zelf extra opdrachten toe te voegen. Om de samenwerking te bekrachtigen heeft Qompas als service voor decanen/mentoren de opdracht ‘visitekaartjes’ opgenomen. Scholieren ontwerpen hun eigen visitekaartjes die ze kunnen uitwisselen met de juiste personen op het beroepenfeest. Leerlingen nemen deze opdracht op in hun loopbaandossier van Qompas. Mogelijk breidt Qompas haar activiteiten binnen On Stage komend jaar uit met nog meer opdrachten die voorbereiden op het beroepenfeest en een mooi loopbaandossier.

Referenties
Wilt u weten welke scholen deelnemen aan vmbo/mavo? Bekijk ze op de kaart hieronder: