Qompas StudieKeuze

Qompas StudieKeuze is een studiekeuzeprogramma voor 4/5 havo en (4), 5/6 vwo met uitgebreide informatie van ongeveer 500 bachelor studies van de hogescholen en universiteiten in Nederland. De methode is volledig online (ondersteund door een werkboek), bestaat uit diverse stappenplannen, open dagen kalender, vier tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Voor decanen en mentoren is er een leerlingvolgsysteem beschikbaar (Qompas DecanenNet).
Leerdoel
Na het voltooien van Qompas ProfielKeuze gaan de scholieren in het 4e jaar verder met het vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Een verplicht vak voor havo/vwo’ers waarvoor Qompas een leerwegondersteunende methode heeft ontwikkeld. De methode StudieKeuze sluit naadloos aan bij de leerdoelstelling om tot een geschikte studiekeuze te komen. Het programma begeleidt de leerling door een aantal stappen, waarbij zij dieper kennis maken met studierichtingen en beroepen binnen hun ProfielKeuze. Het bezoeken van open dagen en een gesprek met een beroepsbeoefenaar zijn mogelijke opties die binnen het Qompas StudieKeuze traject aan bod komen.


Samenstelling
StudieKeuze is een online modulair keuzetraject en een leerweg die aansluit bij het verplichte vak Loopbaanoriëntatie en Begeleiding van het havo/vwo. Via de EntryCard krijgt de scholier toegang tot het keuzetraject. Met StudieKeuze kan er zowel thuis als op school ingelogd worden. De decaan volgt de voortgang van de scholier digitaal via DecanenNet, de instructie biedt een uitgebreide handleiding voor klassikale en individuele begeleidingsvragen. Behorend bij de lesmethode zijn een handleiding voor de decaan en een werkboek voor scholieren. Het totale online traject duurt ongeveer 11 lesuren verdeeld over 4,5 havo en 4,5,6 vwo. Dit traject kan uitgebreid worden met opdrachten uit het werkboek, eigen opdrachten en activiteiten. Hierdoor is StudieKeuze volledig aan te passen aan de wensen van de school. De tarieven voor Qompas kunt u hier bekijken.


Input hogescholen en universiteiten
StudieKeuze heeft naast het online keuzetraject ook een online database die gevoed wordt door opleidingsinformatie van Nederlandse hogescholen en universiteiten. Een standaardvermelding is voor onderwijsinstellingen kosteloos, aan uitgebreidere vermeldingen als bachelor presentaties en advertenties zijn kosten verbonden.

Plusdocument
Uit het sectorakkoord VO 2014-2017: “Om zichtbaar te maken op welke manier leerlingen gewerkt hebben aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij geboekt hebben, gaat het voortgezet onderwijs leerlingen een plusdocument meegeven. Dit is een persoonlijk document waarop succesvol afgeronde (talent)programma’s, stage-vaardigheden en specifieke vaardigheden van de leerling op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport staan beschreven. Ook vaardigheden die leerlingen in de beroepsgerichte programma’s van het vmbo hebben ontwikkeld kunnen in een dergelijk document worden opgenomen, evenals het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het kader van passend onderwijs.”

In het loopbaandossier van Qompas is een aantal van de hierboven genoemde zaken al opgenomen, waardoor een deel van het plusdocument al een feit is bij scholen die Qompas gebruiken. Qompas heeft gesprekken gevoerd met de KPC groep en de VO-raad om helder te krijgen waaraan het plusdocument moet voldoen. Door middel van gesprekken met scholen krijgen we een beter beeld van de invulling die scholen hieraan (willen) geven. Het komende jaar gaat Qompas aan de slag om hieraan concreet gestalte te geven, zodat we de scholen van dienst kunnen zijn.

Referenties
Wilt u weten welke scholen deelnemen aan StudieKeuze? Bekijk ze op de kaart hieronder: