Qompas Start

Met Qompas Start maakt een scholier die net gestart is op havo of vwo kennis met Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding.
Leerdoel
Gedurende de middelbare school krijgen leerlingen veel te maken met Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB). Qompas Start is een methode waarin leerlingen voor het eerst hiermee kennis maken. Via het intuïtieve online traject van Qompas Start leren scholieren wat hun voorkeuren zijn, wat loopbaancompetenties zijn en een aantal studievaardigheden. Er wordt ook een eerste begin gemaakt met het beantwoorden van vragen als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’.

Samenstelling
Qompas Start is een online traject dat gecompleteerd is met een decanenhandleiding, een werkmap met opdrachten voor de scholieren en de EntryCard, een hand-out met een unieke inlogcode en duidelijke opstartinstructies. Qompas Start kan zowel thuis als op school doorlopen worden. Het online traject duurt ongeveer 6-9 lesuren. Dit traject kan uitgebreid worden met opdrachten uit de werkmap, eigen opdrachten en activiteiten. Hierdoor is Qompas Start volledig aan te passen aan de wensen van de school.

LOB Doorlopend
Qompas Start is een onderdeel van de methode LOB Doorlopend ( voor heel havo en vwo). Leerlingen kunnen aan de slag met LOB vanaf het eerste schooljaar tot en met hun laatste schooljaar. LOB Doorlopend is een uniek traject waarbij de leerling een loopbaandossier opbouwt vanaf de eerste klas tot het eind van zijn/haar schoolcarrière. Qompas Start is geen losse methode en kan alleen aangeschaft worden in combinatie met LOB Doorlopend. LOB Doorlopend bestaat uit 3 verschillende pakketten: LOB Doorlopend 1 t/m 6, LOB Doorlopend 3 t/m 6 & LOB Doorlopend 1 t/m 3. Stroomt een leerling af naar het vmbo? Geen probleem leerlingen kunnen zonder extra kosten verder werken op onze vmbo-methode. De tarieven voor Qompas kunt u hier bekijken.

Plusdocument
Uit het sectorakkoord VO 2014-2017: “Om zichtbaar te maken op welke manier leerlingen gewerkt hebben aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij geboekt hebben, gaat het voortgezet onderwijs leerlingen een plusdocument meegeven. Dit is een persoonlijk document waarop succesvol afgeronde (talent)programma’s, stage-vaardigheden en specifieke vaardigheden van de leerling op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport staan beschreven. Ook vaardigheden die leerlingen in de beroepsgerichte programma’s van het vmbo hebben ontwikkeld kunnen in een dergelijk document worden opgenomen, evenals het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het kader van passend onderwijs.”

Het is mogelijk om dit Plusdocument vorm te geven binnen Qompas Start.


Referenties
Wilt u weten welke scholen deelnemen aan Qompas Start? Bekijk ze op de kaart hieronder: