Qompas ProfielKeuze

Met behulp van Qompas ProfielKeuze kiezen scholieren uit 3 havo en 3/4 vwo één van de vier eindexamenprofielen aangevuld met keuzevakken. De methode is volledig online (ondersteund door een werkboek), bestaat uit diverse stappenplannen, vijf tests en uitgebreide studie- en beroepeninformatie. Voor decanen en mentoren is er een uitgebreid leerlingvolgsysteem beschikbaar (Qompas DecanenNet).
Leerdoel
Tijdens het schooljaar van 3 havo of 3/4 vwo kiezen leerlingen één van de vier eindexamenprofielen tijdens het vak Loopbaanorganisatie en Begeleiding. Via het intuïtieve keuzetraject van Qompas ProfielKeuze leren scholieren wat hun voorkeuren zijn, welke beroepen zij kunnen kiezen, welke studie zij daarvoor moeten volgen en bij welke onderwijsinstellingen dit kan. Actuele gegevens worden hiervoor aangeleverd door nagenoeg alle onderwijsinstellingen in Nederland. Na het maken van een eerste keuze hebben de scholieren vervolgens ruim de tijd om met de verschillende mogelijkheden ervaringen op te doen, voordat zij tot een definitieve ProfielKeuze in de juiste studierichting komen.

Samenstelling
Qompas ProfielKeuze is een online traject dat gecompleteerd is met een decanenhandleiding, een werkboek met instructies voor de scholieren en de EntryCard, een hand-out met een unieke inlogcode en duidelijke opstartinstructies. ProfielKeuze kan zowel thuis als op school doorlopen worden. Het online traject duurt ongeveer 6-9 lesuren. Dit traject kan uitgebreid worden met opdrachten uit het werkboek, eigen opdrachten en activiteiten. Hierdoor is ProfielKeuze volledig aan te passen aan de wensen van de school. De tarieven voor Qompas kunt u hier bekijken.

Plusdocument
Uit het sectorakkoord VO 2014-2017: “Om zichtbaar te maken op welke manier leerlingen gewerkt hebben aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij geboekt hebben, gaat het voortgezet onderwijs leerlingen een plusdocument meegeven. Dit is een persoonlijk document waarop succesvol afgeronde (talent)programma’s, stage-vaardigheden en specifieke vaardigheden van de leerling op het gebied van bijvoorbeeld loopbaan, burgerschap, ondernemerschap, creativiteit of sport staan beschreven. Ook vaardigheden die leerlingen in de beroepsgerichte programma’s van het vmbo hebben ontwikkeld kunnen in een dergelijk document worden opgenomen, evenals het ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het kader van passend onderwijs.”

In het loopbaandossier van Qompas is een aantal van de hierboven genoemde zaken al opgenomen, waardoor een deel van het plusdocument al een feit is bij scholen die Qompas gebruiken. Qompas heeft gesprekken gevoerd met de KPC groep en de VO-raad om helder te krijgen waaraan het plusdocument moet voldoen. Door middel van gesprekken met scholen krijgen we een beter beeld van de invulling die scholen hieraan (willen) geven. Het komende jaar gaat Qompas aan de slag om hieraan concreet gestalte te geven, zodat we de scholen van dienst kunnen zijn.

Referenties
Wilt u weten welke scholen deelnemen aan ProfielKeuze? Bekijk ze op de kaart hieronder: