Qompas ProfielKeuze

Voor onderwijsinstellingen die al vroeg in beeld willen komen bij scholieren, biedt Qompas ProfielKeuze interessante presentatiemogelijkheden. De meeste havo/vwo scholieren beginnen met hun studie-oriëntatie in de derde klas tijdens hun profielkeuze. Belangrijke vragen die gesteld worden zijn "wat vind ik leuk en waar ben ik goed?" en "welke profielen worden als toelatingseis gesteld door studies aan het hoger onderwijs?".


Presentatie
Qompas ProfielKeuze biedt onderwijsinstellingen die eerder "in beeld" willen komen bij scholieren verschillende mogelijkheden voor presentaties. Dat kan promotie zijn van de onderwijsinstelling en/of (een deel van) het totale opleidingsaanbod, 'lead generation', promotie van meeloopdagen en open dagen. Onderwijsinstellingen kunnen filmpjes of testimonials bij hun presentatie tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor koppelingen met social media.

Referenties
Wilt u weten welke scholen deelnemen aan ProfielKeuze of StudieKeuze? U vindt ze hieronder: