Producten

Qompas is omringd met talent: scholieren, studenten en jonge afgestudeerden. Qompas vermarkt haar producten en diensten aan scholen, opleidingsinstituten en bedrijven vanuit drie pijlers. Deze drie pijlers bieden afzonderlijk een sterk aanbod, maar de meerwaarde ervan ligt onmiskenbaar in de keten die zij onderling vormen: schools, universities en companies. Qompas volgt de ontwikkeling van jongeren, van scholier tot student tot de jongvolwassene die zijn plek in de maatschappij verwerft.

Producten

 

Qompas vmbo/mavo

Qompas vmbo/mavo is het Loopbaanoriëntatie en -Begeleidings (LOB) programma voor het vmbo/mavo. Met dit programma oriënteren leerlingen van het vmbo en mavo zich op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep.

Qompas vmbo/mavo krijgt extra functionaliteiten in schooljaar 2018-2019
Wilt u op de hoogte blijven of heeft u feedback voor ons die we kunnen meenemen binnen deze ontwikkelingen? Stuur dan een mail naar: Koen Weide kbw@qompas.nl. 

 
 
 

Qompas MBO

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) wordt ook op het mbo steeds belangrijker. Veel mbo’s hebben hun eigen LOB-plan, toegespitst op hun opleiding en type student. Alleen is dit vaak niet digitaal. Qompas MBO biedt een digitale leeromgeving waarin mbo’s hun eigen LOB-aanpak kunnen invoeren.  

 
 
 

Qompas Start

Met Qompas Start maakt een scholier die net gestart is op havo of vwo kennis met Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding.  

 
 
 

Qompas ProfielKeuze

Met behulp van Qompas ProfielKeuze kiezen scholieren uit 3 havo en 3/4 vwo één van de vier eindexamenprofielen. 

 
 
 

Qompas StudieKeuze

Qompas StudieKeuze is een studiekeuze programma voor 4/5 havo en (4) 5/6 vwo met uitgebreide studieinformatie van alle hogescholen en universiteiten in Nederland 

 
 
 

Qompas OuderModule

De Qompas OuderModule maakt ouders deelgenoot in het profielkeuzeproces van hun kind. 

 
 
 

Qompas DecanenNet

Voor decanen en mentoren is het leerlingvolgsysteem DecanenNet beschikbaar.  

 
 
 

Loopbaandossier

Leerlingen bouwen gedurende hun schooltijd een digitaal loopbaandossier op met opdrachten, verslagen en binnen- en buitenschoolse activiteiten.  

 
 
 

ISBN

Bekijk de ISBN nummers van de Qompas Lesmethodes. 

 
 
 

Tarieven

Bekijk de tarieven van de Qompas Lesmethodes. 

 
 
 
 
 

Qompas in
Nederland

voortgang

Qompas wordt inmiddels op de helft van alle middelbare scholen met een havo/vwo afdeling ingezet voor profielkeuze en/of studiekeuze.
Wilt u weten welke scholen dit zijn?

Klik hier om ze te bekijken.

Daarnaast heeft Qompas sinds september 2013 voor VMBO scholen een eigen lesmethode.

Meer informatie over Qompas Vmbo/mavo