Privacyverklaring Qompas

Qompas staat ingeschreven in het openbare meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1254359. Daarnaast is Qompas aangesloten bij het privacy convenant digitale leermiddelen. Zie hiervoor https://corporate.qompas.nl/privacy-convenant/

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij het maken van je profiel- en studiekeuze, je loopbaanoriëntatie of bij het zoeken van je eerste baan, gebruiken wij de gegevens die jij invoert op Qompas.nl.

Wij vinden het belangrijk om zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en jou duidelijk te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we jouw privacy daarbij waarborgen.

Wat is Qompas?
Qompas begeleidt leerlingen bij hun profiel- en studiekeuze in het voortgezet onderwijs (van vmbo, havo tot vwo). We helpen vervolgens studenten bij het vinden van de juiste masterstudie. Afgestudeerden (hbo en wo) begeleiden we bij het vinden van een stageplaats, een passende baan of traineeship door onder meer sollicitatietrainingen aan te bieden. Qompas biedt scholieren, studenten en starters kortom een onafgebroken studie- en loopbaanoriëntatie. Op deze manier leveren wij een belangrijke bijdrage aan het verminderen van het aantal uitvallers in het mbo en hoger onderwijs, en een goed begin op de arbeidsmarkt.

Qompas is gevestigd aan het Delftse Jaagpad 1 E, 2324 AA te Leiden. Postadres: Postbus 1100, 2302 BC Leiden.

Qompas staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27155292.

Welke gegevens kan Qompas gebruiken?

Door jou opgegeven persoonsgegevens:
Als je van de diensten van Qompas gebruikt maakt, vragen we je om persoonsgegevens in te vullen. Bijvoorbeeld je: naam, adres, woonplaats, land, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. We geven met een asterisk duidelijk aan welke gegevens je moet invullen om gebruik te kunnen maken van onze diensten. De andere gegevens kun je invullen, maar dat hoeft niet. Je kunt dit later desgewenst aanpassen.

Automatisch verzamelde persoonsgegevens:
Wanneer je gebruikmaakt van onze diensten, worden automatisch bepaalde gegevens naar Qompas gestuurd. Bijvoorbeeld je IP-adres (dit is een uniek nummer van je internetverbinding/computer/mobiele apparaat), of het type browser (het programma waarmee je het internet op gaat).

Cookies:
Sommige functies van onze programma’s plaatsen cookies op je computer of mobiele apparaat. Cookies zijn kleine bestandjes die informatie van jouw browser naar Qompas sturen. Hiermee kunnen wij de gegevens die jij invult aan elkaar koppelen en je zo een goed studieadvies geven. Je kunt je browser ook zo instellen dat je geen cookies ontvangt. Dan is het wel mogelijk dat je niet volledig of niet op dezelfde manier van onze programma’s gebruik kunt maken.

Om onze eigen website te optimaliseren en de gebruikersvriendelijkheid ervan te vergroten, gebruikt Qompas de diensten van Google Analytics. Qompas heeft met Google een zogeheten bewerkersovereenkomst gesloten voor het gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics. Qompas heeft Google niet toegestaan om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten.

Voor welke doeleinden gebruikt Qompas gegevens?

Persoonsgegevens:
Zonder jouw toestemming geven wij nooit persoonsgegevens aan anderen (derden), tenzij dit volgens de wet of op basis van een gerechtelijk bevel noodzakelijk is. We gebruiken de gegevens:
- om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
- om ervoor te zorgen dat je zo gemakkelijk en goed mogelijk gebruik kunt maken van onze diensten;
- om je klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen;
- om statistieken te maken om onze diensten te verbeteren en beveiligen;
- om je op de hoogte te houden van ontwikkelingen in onze diensten en om je onze nieuwsbrieven te sturen.
- om je studie- en loopbaantips te tonen die toegespitst zijn op jouw interesses;

Op basis van jouw interesses en competenties kunnen we jou nieuwsbrieven met studietips, informatie over open dagen, stageplekken, vacatures sturen die vermoedelijk goed bij jou passen. Zo kun je gemakkelijker een profiel- , studie- of loopbaankeuze maken. Ook kunnen we je uitnodigen voor deelname aan onderzoeken en/of testpanels op het vlak van studie en loopbaan. Wanneer je tijdelijk of definitief geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kun je in de nieuwsbrief op ‘afmelden’ klikken of een e-mail sturen aan helpdesk@qompas.nl. Je voorkeuren kun je ook via je eigen account op elk moment inzien en wijzigen. Dit kan via "mijn account".

Wanneer je onze diensten gebruikt, kunnen alleen daartoe bevoegden je gegevens zien. Het gaat hier om je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, (profiel)foto, testresultaten en andere informatie die jijzelf hebt opgegeven. Bevoegd zijn: je decaan of mentor wanneer je een klascode invult op Qompas DecanenNet. Je ouders of verzorgers kunnen je gegevens alleen zien wanneer je een koppeling met hen accepteert in de Qompas Oudermodule.

Wanneer je (bijna) bent afgestudeerd aan een hogeschool of universiteit, kun je via Qompas CarrièreStart solliciteren of je aanmelden voor carrière-evenementen. Jouw gegevens worden dan alleen zichtbaar via de Qompas Talent Manager voor de contactpersonen van bedrijven waar je solliciteert. Dit bepaal je dus zelf.

Wanneer je een publiek Qompas CarrièreStart Profiel hebt, zijn je – anoniem gemaakte – gegevens zichtbaar op Qompas CarrièreStart. Wanneer je dit niet wilt, kun je dit aangeven bij je instellingen in Qompas CarrièreStart.

Wij gebruiken je persoonsgegevens ook om je studietips en banentips te kunnen tonen die zijn toegespitst op je vermoedelijke interesses. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:
- naam, adres en woonplaats
- e-mailadres
- interesses die je zelf hebt opgegeven
- vermoedelijke interesses die wij afleiden uit automatisch door onze programma’s verzamelde informatie
- de paden waarlangs je je door onze programma’s beweegt
- statistieken over hoe je onze dienst gebruikt

Gebruik door derden
Zoals gezegd delen wij zonder jouw toestemming nooit persoonsgegevens met derden, tenzij dit volgens de wet of op basis van een gerechtelijk bevel noodzakelijk is.

Geanonimiseerde gegevens kunnen wij gebruiken voor onderzoek voor eigen gebruik. De gegevens zijn dan niet meer tot jou terug te herleiden. Door dit onderzoek kunnen wij trends op profiel- , studiekeuzegebied en arbeidsmarkt zien en daardoor beter rekening houden met ieders wensen. Deze samengestelde gegevens kunnen we ook volledig geanonimiseerd aan anderen (derden) verstrekken. Omdat dan niet meer te zien is dat bepaalde informatie over een individuele gebruiker gaat, zijn het volgens de wet geen persoonsgegevens meer.

Als je via Qompas open dagen, studiekeuze- of loopbaantips via de post of mail ontvangt, komen die gegevens uit ons eigen bestand. Wij geven jouw persoonsgegevens zoals gezegd nooit door aan hogescholen, universiteiten, bedrijven of andere organisaties. Om je per post iets te sturen moeten we je naam en adres vanzelfsprekend wel doorgeven aan post- en verzenddiensten. Met deze partijen hebben wij echter de contractuele afspraak gemaakt dat adressenlijsten na gebruik vernietigd worden.

Wanneer informatie op de website van Qompas door jou wordt gedeeld via socialemediabuttons heeft Qompas geen invloed of zeggenschap meer over wat er verder met deze informatie gebeurt. Noch over de websites waar de informatie naar linkt. Op het gebruik van sociale media en websites van derde partijen is een ander privacybeleid van toepassing. De privacyverklaring die je nu leest, gaat alleen over persoonsgegevens die Qompas voor zijn diensten gebruikt. Qompas is daarom niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Qompas kan in de toekomst onderdelen of bezittingen overdragen aan anderen (derden), of bijvoorbeeld samengaan met een andere (derde) partij. Formeel dragen we dan ook persoonsgegevens over.

Overig

Toestemming ouders
Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er speciale wettelijke regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, heb je de toestemming van je ouders of voogd nodig voordat je gebruik mag maken van de dienstverlening van Qompas. Door deze privacyverklaring te accepteren, geef je aan dat je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om gebruik te maken van de dienstverlening. Indien je echter in opdracht van je school gebruik maakt van de diensten van Qompas, zal de school jouw ouders/verzorgers informeren over het gebruik van Qompas en is er geen aparte toestemming vereist.

Beveiliging persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarvoor hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doelen.

Recht op inzage en verbetering
Wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens wij over jou gebruiken, kun je contact opnemen met: helpdesk@qompas.nl. Wij laten dan binnen vier weken weten welke gegevens dit zijn. We kunnen je desgewenst een volledig overzicht van de persoonsgegevens die we over jou hebben, toesturen. De meeste persoonsgegevens kun je echter via je eigen account inzien en wijzigen. Dit kan via "mijn account".

Aan de hand van het overzicht kun je ons, met redelijke tussenpozen, verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. Dit kan wanneer die gegevens niet kloppen, wanneer ze niet volledig of irrelevant zijn voor het doel waarmee wij ze verwerken. Of wanneer ze verwerkt zouden worden op een manier die de wet niet toestaat. Wij laten dan binnen vier weken weten of, dan wel in hoeverre, wij aan je verzoek voldoen.

Wijziging
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De nieuwe versie wordt dan bekendgemaakt door een nieuwsbrief of de website van Qompas: www.qompas.nl. We raden je aan de nieuwe versie aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele veranderingen.

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met ons:

Qompas B.V.
Delftse Jaagpad 1 E
Afdeling Databeheer
Postbus 1100
2302 BC Leiden
privacywaarborg@qompas.nl