24-06-2016

PERSBERICHT: Jongens worden ingehaald. Meisjes zijn de toekomstige bèta’s

De bètavakken natuurkunde, scheikunde, techniek, wiskunde en biologie zijn steeds populairder bij meisjes op school. Vooral bij vwo-meisjes. Dat blijkt uit het grootste onderzoek ooit naar de populariteit van schoolvakken onder 25.000 scholieren uit de derde klas havo/vwo. Het onderzoek is gedaan door Qompas; het grootste platform voor studie- en carrièrekeuze, loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB).Aan leerlingen is vijf jaar lang ieder jaar gevraagd wat zij vinden van hun schoolvakken. Ze konden kiezen uit heel interessant, interessant, neutraal, niet interessant en helemaal niet interessant. Ook is naar hun gemiddelde cijfer voor de verschillende vakken gevraagd. Meisjes halen gemiddeld iets hogere cijfers dan jongens, blijkt uit het onderzoek. Gemiddeld scoren jongens voor alle vakken een 6,8 en meisjes een 7. Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn alle leerlingen een paar tiende punt omlaag gegaan. Behalve de havo-meisjes.

Het populairste schoolvak onder derdeklassers havo en vwo is Engels, gevolgd door lichamelijke opvoeding. Het minst populair is levensbeschouwing, gevolgd door muziek. Er is een verschil in welke vakken scholieren nu aangeven het leukst te vinden en welke vakken in populariteit zijn gedaald en gestegen in de afgelopen vijf jaar. Zo vinden de meeste derdeklassers lichamelijke opvoeding nog steeds het leukst, maar heeft het vak de afgelopen vijf jaar in populariteit ingeboet. Havo-meisjes vinden natuurkunde nog steeds niet echt leuk, maar toch stijgt het vak enorm in populariteit (zie tabel 4 en 5a).

Directeur en onderzoeker van Qompas, Boris Eustatia, verklaart de toegenomen populariteit van exacte vakken onder meer door het succes van jarenlange campagnes om bètavakken te promoten. Maar de trend is volgens hem ook internationaal zichtbaar, bijvoorbeeld in de VS. “Aan het MIT, een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld, studeren nu al meer meisjes dan jongens. Technische universiteiten in Nederland kunnen komende jaren op een veel grotere toestroom van meisjes rekenen.”

Voor meer informatie:
Boris Eustatia (directeur Qompas) 06- 51201852
Mayke Calis (communicatie) 06- 21253129

Over Qompas:
Qompas begeleidt al meer dan twintig jaar leerlingen bij hun profiel-, studiekeuze en loopbaanoriëntatie in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo, mbo). Studenten en pas afgestudeerden helpen we bij het vinden van een juiste masterstudie (hbo en wo), stageplaats, traineeship of eerste baan. Als marktleider bieden we scholieren, studenten, starters en young professionals een onafgebroken loopbaan- en beroepsoriëntatie en een goed begin op de arbeidsmarkt. 400.000 gebruikers hebben wij intussen geholpen met hun studie- en carrièrekeuze.

BIJLAGEN:
Persbericht inclusief bijlagen.pdf
Tabel1-Populariteitsindex-schoolvakken-2015-2016.pdf
Tabel2a-Populariteitsindex-schoolvakken-2015-2016-derde-klassen-meisjes(alleen-vwo).pdf
Tabel2b-Populariteitsindex-schoolvakken-2015-2016-derde-klassen-meisjes(alleen-havo).pdf
Tabel3-Populariteitsindex-schoolvakken-2015-2016-derde-klassen-jongen%20(alleen-havo-en-vwo).pdf
Tabel4-Verschuiving-in-de-populariteitsindex-schoolvakken-van-schooljaar-2011-2012-tm2015-2016.pdf
Tabel5a-Verschuiving-in-de-populariteitsindex-schoolvakken-van-schooljaar-2011-2012tm2015-2016(meisjes).pdf
Tabel5b-Verschuiving-in-de-populariteitsindex-schoolvakken-van-schooljaar-2011-2012tm2015-2016(jongens).pdf
Tabel6-Overzicht-cijfergemiddelde-van-scholieren-per-jaar-voor-alle-schoolvakken.pdf
Tabel7-Het-cijfergemiddelde-over-2015-2016-voor-jongens-en-meisjes-per-schoolvak.pdf
Tabel8-Gemiddelde-stijging-daling-cijfers-3havo-vwo2015-2016-ten-opzichte-van-2011-2012.pdf