29-07-2017

Onderzoek: Lerarensalarissen te laag ingeschat

In opdracht van het ministerie van OCW deed Qompas Research onderzoek naar motieven/ barrières om voor een lerarenopleiding te kiezen.


Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker refereerden in een brief aan de Tweede Kamer aan dit onderzoek. Belangrijke conclusies zijn dat jongeren die naar de pabo kunnen, de salarissen van leraren in het primair onderwijs (veel) lager inschatten dan ze in werkelijkheid zijn. Op de vraag welke factoren zouden kunnen bijdragen aan een beter imago van het lerarenberoep gaven de havo-leerlingen en mbo’ers aan het belangrijk te vinden dat de klassen worden verkleind. Vwo-leerlingen willen meer carrièreperspectief en meer intellectuele uitdaging.

Het onderzoek is door Robert Jan van Egmond gepresenteerd op 27 juni jl. tijdens de expertbijeenkomst 'Lerarentekort – samen de volgende stap –' in Den Haag.
Download hier het onderzoek