24-01-2019

Hoe kunnen we de pabo aantrekkelijker maken voor jongeren?

Uit onderzoek van Qompas in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat jongeren zich graag willen verbreden, mogelijk zodat ze niet alleen inzetbaar zijn als leraar, maar ergens in hun carrière ook kunnen switchen.


Wanneer er binnen de pabo een verbredingsprogramma aangeboden wordt waarmee je ook jeugdhulpverlener kunt worden, stijgt de interesse van meisjes in de pabo. Jongens vinden het vooral interessant om een vak te mogen geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook meisjes vinden dit interessant. Een mogelijke consequentie hiervan is dat de opleiding langer duurt, maar scholieren hebben echter een voorkeur voor een studieduur van 4 jaar. Wanneer de opleiding 5 jaar duurt, neemt de interesse weer af. Lees hier het onderzoek.

In het nieuws:
Ook het imago van het lerarenberoep is onderzocht. NPO Radio 1 maakte hier een item over. Vooral het salaris en de carrièreperspectieven hebben invloed op de keuze om niet voor de pabo te kiezen. Luister hier naar wat vwo’ers redenen vinden om niet naar de pabo te gaan.