Nieuws

PERSBERICHT: Onderzoek Erasmus Universiteit en OCW: Middelbare scholen hebben grote invloed op uitval hoger onderwijs - 29-01-2017

Leerlingen op middelbare scholen die veel doen aan loopbaanoriëntatie en studiekeuzebegeleiding vallen minder vaak uit in het hoger onderwijs of veranderen minder vaak van studie. Dat blijkt uit een masteronderzoek gedaan aan de Erasmus Universiteit in opdracht van het ministerie van OCW.

 

December 2016: Aantal hbo-studies in de top-50 neemt toe - Qompas StudieKeuze - 27-01-2017

Naarmate het schooljaar vordert neemt het aantal hbo-studies in de top-50 toe. In september stonden er nog maar 10 hbo-studies in, nu zijn dit er maar liefst 28 en dus de meerderheid. Desondanks blijft de top-5 bestaan uit wo-studies met Geneeskunde als favoriet, gevolgd door Criminologie en Medische Natuurwetenschappen. International Business staat op plek 4 en Psychologie stijgt één plaats naar de vijfde positie

 

PERSBERICHT: Samenwerking vmbo’s en mbo’s is beter voor leerlingen - 25-01-2017

Een goede aansluiting van vmbo op het vervolgonderwijs verkleint de schooluitval op het mbo en motiveert vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Zowel het ministerie van Onderwijs als de MBO Raad pleiten daarom voor een betere samenwerking tussen vmbo’s en mbo’s. Niet alleen op het gebied van het onderwijsprogramma, ook op het gebied van loopbaanoriëntatie wordt samenwerking steeds belangrijker. Qompas is als grootste studiekeuze en carrièrenetwerk dan ook verheugd dat de 300e vmbo/mavo-school die gekozen heeft voor Qompas, een school is die deze samenwerking opzoekt. Namelijk de vmbo-afdeling van CSG Liudger (locatie Splitting) in Drachten. Alleen al op het vmbo werken nu 100.000 scholieren met Qompas.

 

Nieuwe editie QM! - januari 2017 - 18-01-2017

De nieuwe QM: vier korte interviews over psychologie. Alles over scholieren- verkiezingen. Bekijk hoe vlogster Lisa studies ontdekt tijdens een open dag

 

Qompas StudieKeuze nieuwsbrief vernieuwd! - 29-12-2016

Qompas blijft goed op de hoogte van wat scholieren bezighoudt, dit doen we onder andere met allerlei soorten onderzoeken. Bijvoorbeeld het panelonderzoek; hierbij gaven scholieren aan dat de nieuwsbrief te lang is en dat ze niet snel geneigd zijn om lange teksten te lezen. Ze worden getriggerd door sprekende beelden en kleurgebruik. Ook vonden sommigen de nieuwsbrief niet overzichtelijk. Voor ons dus een goede reden om er eens kritisch naar te kijken en deze een nieuwe look & feel te geven. We hebben gekozen voor kortere teksten en meer beeld, óók voor de berichten van onderwijsinstellingen. Als een tekst kort is, zullen scholieren het eerder lezen en als het interessant is, klikken ze verder. In plaats van kleine logo’s kunnen nu grotere, (campagne)beelden worden ingezet. Eén (goed) beeld, zegt immers meer dan duizend woorden!

 
 
 
 
 
 

Qompas in
Nederland

voortgang

Qompas wordt inmiddels op de helft van alle middelbare scholen met een havo/vwo afdeling ingezet voor profielkeuze en/of studiekeuze.
Wilt u weten welke scholen dit zijn?

Klik hier om ze te bekijken.

Daarnaast heeft Qompas sinds september 2013 voor VMBO scholen een eigen lesmethode.

Meer informatie over Qompas Vmbo/mavo